Aktiebolaget Gutekalk
/

  

 

Om oss 

Aktiebolaget Gutekalk är ett samarabete mellan gotländska muraren Tom Yttergren och Målarkalk AB.
Voi fokuserar på det vi kallar "kalkhantverk", vi tillverkar egna gotländska kalkpropdukter och vi levererar även Målarkalks sortiment på ön.

Försäljningen sker primärt via våra återförsäljare.