Aktiebolaget Gutekalk

  

Produkter & tjänster  

HANSAKALK™ - Vedbränd & våtläskad kalkpasta från Buttle
Gotländsk vedbränd och våtläskad kalkpasta tillverkad av Buttlekalk enligt gamla kalkbrännartraditioner.
Hansakalk™ används efter blandning med vatten till kalkning på puts av lufthärdande kalkbruk, svagt hydrauliskt kalkbruk samt på ytor tidigare målade med traditionell kalkfärg. 
Hansakalk™ kan även användas för att tillreda kalkvatten och lufthärdande kalkbruk.

Övriga kalkprodukter från MÅLARKALK AB
Vi erbjuder hela Målarkalks sortiment, www.malarkalk.se


Konsult & Kunskap
Genom våra mångåriga erfarenheter som producent av kalkprodukter respektive murare har vi en gedigen kunskapsbas att stå på.
Vi hjälper gärna till där det behövs teknisk kompetens! 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

  

Öppettider

Öppettider

Lagret har öppet enligt överenskommelse.
Ring för utlastning eller leverans!