Aktiebolaget Gutekalk
/

  

 

Produkter & tjänster  

HANSAKALK™ - Vedbränd & våtläskad kalkpasta från Buttle
Gotländsk vedbränd och våtläskad kalkpasta tillverkad av Buttlekalk enligt gamla kalkbrännartraditioner.
Hansakalk™ används efter blandning med vatten till kalkning på puts av lufthärdande kalkbruk, svagt hydrauliskt kalkbruk samt på ytor tidigare målade med traditionell kalkfärg. 
Hansakalk™ kan även användas för att tillreda kalkvatten och lufthärdande kalkbruk.

Övriga kalkprodukter från MÅLARKALK AB
Vi erbjuder hela Målarkalks sortiment, www.malarkalk.se


Konsult & Kunskap
Genom våra mångåriga erfarenheter som producent av kalkprodukter respektive murare har vi en gedigen kunskapsbas att stå på.
Vi hjälper gärna till där det behövs teknisk kompetens!